Stilograf Pilot

3.200 Lekë
(Përfshirë taksat)
Në gjendje
Çmimi në pikë: 3200 pikë
14 days return right
Dorëzimi
Opsionet e pagesës
Përparësitë tona
Gjeni të ngjashme

Kodi:0312

Përshkrimi

 • Ekzistenca më e hershme e një stilolapsi me depozite, paraardhësit te stilografit modern, daton që nga Afrika e shekullit të 10-të.
 • Për breza, stilografi ka shërbyer si një instrument i përditshëm i shkrimit dhe ka arritur një status domethenie prestigjoze në të gjithë botën.
 • Stilografët kanë shërbyer edhe për qëllime të ndryshme artistike si kaligrafi, vepra arti me stilolaps dhe bojë, si dhe ne dizajne profesionale artistike.
 • Disa specialiste besojnë se roli i tyre në arsim duhet të vazhdojë pasi që fëmijët mësojnë shkathtësi ekspresive të shkrimit që u japin atyre më shumë kontroll artistik ne procesin e te shkruarit.
 • Ngjyra: E zeze.

          Pilot Fountain Pen

 • The earliest record of a reservoir pen, the precursor to the modern fountain pen, dates back to 10th century Africa.
 • For generations, the fountain pen has served as an everyday writing instrument and has attained a prestigious ownership status worldwide.
 • Fountain pens have also served various artistic purposes such as calligraphy, pen and ink artwork as well as professional art design.
 • Some proponents still believe their role in education should be continued since children learn expressive penmanship skills that give them more artistic control over their handwriting.
 • Colour: Black.

Reviews

Nuk u gjet asnjë koment

Ndoshta ju mund të jeni të interesuar
 • Produkte të ngjashme
 • Shikuar së fundi
 
 
Fast and high quality delivery

Our company makes delivery all over the country

Quality assurance and service

We offer only those goods, in which quality we are sure

Returns within 30 days

You have 30 days to test your purchase